Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

euroskop

Jan Fišera

jendaf@humlak.cz
tel. 777 563 613

Tereza Melenová

teramel@centrum.cz

Martina Donátová

m.donato@centrum.cz

EUTR