Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

euroskop

27.11. 2008

Praha - Krásný ztráty

Cyklus čtyř výstav jsme završili v Praze v Krásných ztrátách. Výstavu zahájila PhDr. Lucie Loskotová, koordinátor grantů z Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Doc. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D. a senátor Jiří Dienstbier. Děkujeme všem zúčastněným v našem projektu.
EUTR